Wednesday, September 12, 2018
經濟日報201899日刊登一段以首頁頭版新聞, 標題:山頂屋地呎價近30萬,貴絶全球

有人就哇哇聲, 驚訝點解的「中國有錢人」會失去理性,亂去買天價樓。

嘥話係內房股,有港人弹劾宜班強國人,影真唔識買樓。

總之, 各人說法不一,就係嘸人知點解宜班內房股會亂咁買天價樓, 唔通佢地真是儍左。其實,佢地非錢多到而至失去理性。
V.Sir@講真話等我來講真話, 首先來分辨局勢:   


1. 國家最怕的人民將錢匯出境外, 故此中國國家外匯管理局嚴緊限制外匯出入,儘一切方法來杜塞各通道, 並且格殺不倫, 絕不松弛, 就算搬現鈔都被限制, 而且香港海關更培訓犬只來聞現鈔, 都算是絕上絕。 

2.    中美國家首領見面後, 習大人已有心中有數, 也估到美國遲早會反桌子對付中國崛起, 所以回國後速速推銷一帶一路, 利用中國之時勢, 天時地理條件, 達至多國建交, 目的就是鋪定自己後路, 避免日後被孤立或壓廹

3. 果然不出所料, 2018年爆發中美貿易戰, 特朗普強勢廹壓中國, 利用加關稅來制裁, 目的就是要各國屈服, 犧牲各國經濟利益, 來支持美國續繼強大;
4.     習近平大人擁有自知之明的智慧, 為免硬傷, 施之以柔制剛, 頻密出國與各國交流, 包括大力推廣友好經濟, 慷慨解囊, 支持各國企外出投資基建, 當然非洲國家等, 歡迎都來唔切, 大開中門讓中國經濟進入來, 更高深的是, 中國可以輸出並減緩國內生產過剩, 順勢將中國產品輸出。講來講去有經濟就有生意, 都是為做生意哪, 何必去求美國佬;

5.    因美元至今, 是世界公認之穩定貨幣, 因此各國均以美元為首, 以至美元強勢, 港幣也跟著強。當美國加關稅, 限制中國外銷去美國, 中國就來一招弊值人民幣之匯率, 來抵消美國關稅, 同是, 因人仔弊值後, 又可益其它歐洲, 亞洲, 以至全球各國, 都能買到價廉物美之Made In China , 這一招是太極第13[順水推舟], 好過同你硬打, 浪費中國的原氣。

6.     習大人@講你知
我早就講畀你知, 我唔怕你強硬, 今時今日的中國並非當年, 你加關稅我就弊人民幣之匯率, 來抵消美國關稅。等到我[中國]鋪好後路, 美國佬就會後知後覺, 原來是[搬石頭砸自己的腳] 鳴呼哀哉!
7. 講返正題, 點解與買天價樓又有關係呢 ??

人民幣弊值對出口外銷有正面好處, 但對賺人仔之內企就無好處, 所以內企為了保值, 最好儘早換曬外幣, 而香港又近又方便, 又與美金掛釣, 所以心思思想套出人民幣來換港幣。

中國有句口語, 就是[上有政策, 下有對策], 佢地與銀行配合, 利用兩地同一間銀行体制, 在國內提供抵押(如股票, 地皮), 而另一邊提供異地供貸, 借到的平宜利息錢, 就去買天價房地產, 然後, 將屋契再按給銀行, 所以銀行極之願意借出這類房貸, 總之[一家平宜, 兩家著數] 

所以唔好話人儍, 佢地係玩財技高手, 非我的地普羅大衆所及, 不如乖乖地做好自己份job!謹此感謝部份或全部內容資料是由以下提供:

1. 香港經濟日報 HKET

2. CNN Politics


3. 新唐人 NTDTV.com


4. 特別感謝 www.valueoffices.com 的全力IT技術支援, 令作者能實現夢想;免責聲明 

本內容旨在分享筆者所見所聞, 內容僅作個人觀點並不作爲任何人士就個別問題或情況,作出任何行爲的建議, 誹謗、違約、疏忽。

本博客中的文章(包括轉貼, 圖片、網站連結捷徑)的版權僅歸原作者所有,若有版權聲明或文章從其它網站轉載而附带有侵權聲明,其版權歸屬以附帶聲明為准; 任何單位或個人認為内容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向本作者書面反饋,并提供身份証明、權屬及詳細証明,本作者會即時跟進或移除相關內容任何直接、间接使用本博客之资料者,視為接受本作者免責聲明的約束No comments:

Post a Comment